همکار فایل

توليد آجر به روش نيمه اتوماتيك

توليد آجر به روش نيمه اتوماتيك
تعداد صفحات: 83
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

خلاصه طرح
نام محصول :آجر نماي سفالين
ظرفيت سالانه: 20 ميليون قالب در سال
تعداد روز كار در سال : 270 روز
تعداد شيفت : آماده سازي و عمل آوري مواد          2 شيفت
خشك كن و كوره                  3 شيفت
ساعات كار هر شيفت:             8 ساعت
سطح زير بنا:                         2281 متر مربع
مساحت زمين:                       23200متر مربع
سرمايه گذاري ثابت:                  265 ميليون ريال
كل سرمايه گذاري:                    284 ميليون ريال
تعداد كاركنان:                             61 نفر
قيمت فروش كل:                          200ميليون ريال
سود ويژه:                                   80 ميليون ريال
ارزش افزوده ساليانه:                           175ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت سرانه:                      3 /4 ميليون ريال
ظرفيت در نقطه سر به سر:                          8/10ميليون عدد
نرخ بازده:                                                             30 %

تعريف محصول :

آجر مادة ساختماني سختي است كه از پختن خشت خام بدست مي‌آيد . خشت گلي است كه به آن شكل هندسي داده شده و از مخلوط كردن خاك با آب بدست مي‌آيد . جهت تهية گل آب را در داخل خاك مي‌ريزند و بعد از مخلوط نمودن آن را مالش مي‌دهند بطوريكه دانه‌هاي خاك با آب مخلوط شود  مواد خارجي و زائد نظير سنگ ريزه ، ريشه هاي گياهان و …  نبايستي در گلي كه براي توليد خشت بكار مي‌رود وجود داشته باشد در زمانهاي قديم براي اينكه كارگران كلية مواد خارجي موجود در داخل گل را پيدا كرده و جدا نمايند صاحب كارگاه مخصوصاً سكه‌هاي پولي را داخل گل مي‌اندازد و كارگران براي اينكه سكه را پيدا كنند بالاجبار مواد خارجي موجود در گل را نيز بيرون مي‌آورند.


خرید