همکار فایل

معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها
تعداد صفحات: 83
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اسكله ها
اسكله ها كه از آنها به عنوان سازه پهلوگير نيز ياد مي شود، عمدتاً براي بارگيري و تخليه كالا و يا پايانه اي براي جابجائي مسافر قابل استفاده اند. صرفنظر از انواع مختلف اسكله، براي هر اسكله سه نقش اساسي زير را مي توان بر شمرد:
الف- تامين پهلوگيري و تكيه گاه مناسب براي كشتيها و تسهيلات مهاربندي
ب- تامين رابطه بين كشتي و خشكي
ج- نقش ديوار نگهبان براي خاكريزي پشت اسكله
اسكله هاي جدا از ساحل ، غالباً دو نقش نخست را ايفا نموده، در حالي كه اسكله‌هاي ساحلي  هر سه وظيفه را برعهده دارند.

دانلود