همکار فایل

پروژه تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري


تعداد صفحات: 65
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

نتيجه ‌گيري و پيشنهاد
قوانين كيفري در هر عصري با توجه به غلبه عقيده گروهي بر گروه‌هاي ديگر وضع و تدوين مي‌شود. در پيش گرفتن يك روش متعادل و متناسب با شرايط  و مقتضيات اجتماعي و پيشرفت اجتماعي و سطح درك و آگاهي انسانها قانون گذار را بر آن مي‌داد كه به شيوه‌هاي توسل جويد كه تا حد امكان از بروز رفتارهايي كه در قوانين كيفري پيش‌بيني نموده جلوگيري و يا از تكرار آن جلوگيري كند. اين مهم محتاج به صرف وقت براي مطالعه و بررسي شرايط اجتماعي و استفاده از روش‌هاي عيني و عملي به جاي ارايه تئوري‌هاي محض است. بنابراين نمي‌توان صرفاً با تكيه بر نظريات عده‌اي و ميزان پيروان آن عقيده قاعده‌اي وضع كرد و با توسل به آزمون و خطا آن را در جامعه پياده كرد كه اگر به كار نيامد عوض شود.

دانلود فهرست مطالب


خرید