همکار فایل

پروژه روش‌هاي تشخيص بیماری ديروفيلاريوزيس

تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي
تعداد صفحات: 70
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

آسيب شريانهاي ريوي در اثر كرم قلب  بالغ
شكل ضايعه:
شريانهاي بزرگ:
 آسيب ايجادشده بر روي سطح شريانهاي ريوي اولين تغييرات در جريان پيشرفت بيماري است(27). وقتي اين شريانها درنكروپسي معاينه مي شوند، سطح براق و سفيد رگها در حالت طبيعي با يك پوشش ارغواني چين دار و مخمل مانندي جايگزين
مي گردد اين ضايعات به داخل مجراي رگ برجسته شده و باعث كاهش فضاي داخل شريان مي شود آسيبهايي كه توسط كرمهاي بالغ ايجاد مي شود با آلودگي ميكروفيلري بوجود نمي آيد. گسترش اين ضايعات همگام با پيشرفت بيماري كرم قلب است. پاسخ سطح شريانها به نظر مي رسد به حضور فيزيكي كرم قلب بستگي دارد

دانلود فهرست مطالب

خرید