همکار فایل

پروژه طراحي و تاسيس اغذيه فروشي زنجيره اي

موضوع پروژه طراحي و تاسيس اغذيه فروشي زنجيره اي


تعداد صفحات: 75
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

از جمله اهدافي كه باعث انتخاب اين پروژه گرديد موارد ذيل است :
ميزان درآمد : فهميدن چگونگي كسب درآمد وميزان آن يكي از دلايلي بود كه باعث شد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد . در نظر مردم اين شغل از درآمد خوبي برخوردار است به دليل محبوبيت اين غذا بين مردم ومراجعه مناسب از سوي مردم باعث شده تا درنظر مردم به عنوان شغلي ياد شود كه از در آمد خوبي برخوردار است كه اين دليل بر اي ما كافي بود تا آن را مورد بررسي قرار دهيم .


خرید