همکار فایل

تحقیق استرس دانشجويان بومي و غير بومي

مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

تعداد صفحات: 57
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


اهميت تحقيق:
افراد جامعه كنوني بيش از پيش نسبت به استرس و پيامدهاي آن هشيار شده اند. استرس عموما به عنوان بيماري عظيم معاصر و بيماري جديد تمدن در نظر رفته مي شود و بطور فزاينده اي فرض شده كه استرس ما را به سمت آسيب پذيري بيشتر اختلالات رواني و جسمي هدايت مي كند.

هدف تحقيق:
آنچه مربوط به هدف اين پژوهش مي باشد مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي است و تبيين و شناسايي اين نكته كه افراد در برابر موقعيتهاي استرس زاد دستخوش تغيير مي شوند يا خير و چون دانشجويان اكثر جامعه دانشگاهي را تشكيل مي دهند نتايج اين تحقيق مي تواند در جهت آگاه ساختن افراد ذيصلاح جهت برطرف كردن مسائل و مشكلات آنان باشد كه موجب پيدايش و يا افزايش استرس در دانشجويان مي شوند.

خرید