همکار فایل

پژوهش سلامت رواني در سالمندان

بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

تعداد صفحات: 55
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


اهداف تحقيق:

در اين پژوهش مهمترين هدف محققين دستيابي به وضعيت موجود سلامت روان سالمندان نمونه مورد نظر سالمندان ساکن در خانه خود و مقايسه اين دو مي¬باشد.

سوالات پژوهش:

1-    وضعيت سلامت روان سالمندان بر حسب جنسيت چگونه است؟
2-    وضعيت سلامت روان سالمندان بر حسب وضعيت سکونت (منزل و سراي سالمندان) چگونه است؟
3-    وضعيت سلامت روان بر حسب شهر ( گرگان و بستك ) چگونه است؟
4-    وضعيت مقياسهاي 4 گانه GHQ28 بر حسب جنسيت چگونه است؟

خرید