همکار فایل

گزارش کارآموزی حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری

تعداد صفحات: 36
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

در این گزارش سعی بر این شده است که تمامی فعالیت های انجام شده را به طور کامل توضیح داده شود و در کنار آن آموزش هایی که در این رابطه یعنی حسابداری آورده شود تا کسانی که این مطالب را مطالعه می کنند از آن بهره مند شوند.


   معرفی محل کارآموزی
  معرفی بخشهای مختلف شرکت
   وظایف کارآموز در شرکت

خرید