همکار فایل

تحقيقي در مورد جـرم

كار تحقيقي
كارشناس حقوق قضايي
عنوان:

جـرم سيـاسـيتعداد صفحات: 38
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تعريف جرم شناسي 
 جرم شناسي دانش نوساخته‌اي است كه دوران كودكي خود را مي‌گذراند . سده‌اي پيش نيست كه اين دانش تجربي و تركيبي از مقام پند او تفكر و انديشه و گفتار فارغ گرديده و به عمل پيوسته وذهني بودن به عيني شدن درآمده و راه امعان  نظر ، تجديد ،‌آزمون و سنجش را در پيش گرفته است .
جرم شناسي يكي از جالب ترين وارزنده ترين و انساني ترين و مقدس ترين و پرثمرترين رشته هاي دانش است.
دانلود فهرست مطالب

خرید