همکار فایل

پروژه مالي حقوق و دستمزد

پروژه مالي حقوق و دستمزد
تعداد صفحات: 31
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

سيستم حقوق و دستمزد

در سيستم حقوق و دستمزد به علت تراکم اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهميت سرعت و صحت آن از اتوماسيون استفاده مي شود اطلاعاتي نظير نرخ ساعتي و يا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است براي مدت موقتي تغيير نکند . و همچنين برنامه هايي نظير نحوه محاسبات کسورات ماليات و حق بيمه صندوق تامين‌اجتماعي که در طول سال ، قوانين آن ثابت مي باشد را بهتر است در حافظه کامپيوتر ذخيره نمود . با استفاده از اين اطلاعات مي توان محاسباتي مانند حقوق و يا دستمزد ناخالص ، کسورات ، تعيين  حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابطه الکترونيکي انجام داد .


خرید