همکار فایل

پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد

پروژه مالی
بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم
تعداد صفحات: 44
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

سيستم حقوق و دستمزد

در سيستم حقوق و دستمزد به علت تراكم و استمرار اطلاعات، نحوه پردازش اطلاعات و اهميت سرعت و صحت آن از اتوماسيون استفاده مي شود. اطلاعاتي نظير نرخ ساعتي و يا روزانه حقوق و دستمزد كه ممكن است براي مدت موقتي تغيير نكند و همچنين برنامه هايي نظير نحوه محاسبات كسورات ماليات و حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي كه در طول سال، قوانين آن ثابت مي‌باشد را بهتر است در حافظه كامپيوتر ذخيره نمود. با استفاده از اين اطلاعات ، مي‌توان محاسباتي مانند حقوق و يا دستمزد ناخالص، كسورات، تعيين حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر كارمند و كارگر رابطه الكترونيكي انجام داد.

فرضيه تحقيق
فرضيه اين تحقيق بررسي و تنوع ارائه ليست حقوق و دستمزد مي باشد.

روش تحقيق
روش اين تحقيق به صورت مشاهده عيني بوده است زيرا تمامي مدارك و اطلاعات از حسابداري اين شركت تهيه و ارائه شده است.

دانلود فهرست مطالب

خرید