همکار فایل

بررسی شاخص چاقی (PMI )

بررسی شاخص PMI  بر روي 950 نفر از جوانان تهران
تعداد صفحات: 35
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تحقيقات محققان قلب و عروق و بهداشت و آناتومي و آنتروپومتري نشان مي ‌دهد كه نمايه توده بدني يا به اقتصاد BMI كمك مؤثري براي ارزيابي وضعيت چاقي افراد جامعه است. بنابراين مسئله اين است كه براي شناسايي و پيشگيري بيماريهاي مختلف ذكر شده Range نرمال BMI در جوانان امروز چيست؟ تا بتوان با پايش Range نرمال BMI جوانان فعلي هرگونه افزايش وزن و به خطر افتادن وضعيت سلامتي افراد را مدنظر قرار داده و بررسي نمود.

خرید