همکار فایل

سهام بورس

سهام بورس
تعداد صفحات: 87
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

انجام معاملات توسط كارگزاران
بورس اوراق بهادار داراي تعدادي كارگزار است كه خريدار براي خريد اوراق بهادار و فروشنده براي فروش آن اوراق بايد به آنها مراجعه كند. كارگزار بورس،‌ فرد خبره اي است كه اوراق بهادار مختلف را به خوبي مي شناسد و مي تواند سرمايه گذار را هنگام خريد راهنمايي كند. فروشنده هم مي تواند از مشاورت كارگزار،‌هنگام فروش اوراق خود سود ببرد. با وجود شرايط دشوار اخلاقي و تخصصي مربوط به پذيرش كارگزاران در بورس، رفتار كارگزاران علي الدوام توسط نهادهاي نظارتي و قانوني بورس،‌بررسي مي گردد.

دانلود فهرست مطالب

خرید