همکار فایل

تحقیق در مورد نوروز

تعداد صفحات: 48
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تاريخچه نوروز
نوروز بزرگترين جشن ملي ايران و ايرانيان و نخستين روز از نخستين ماه سال خورشيدي آغاز مي شود.
همان گونه كه خورشيد وارد برج بره (برج حمل) مي شود و شب و روز برابر مي شود و طبيعت دوره سرما را در پيش گذارده و موسمي معتدل شروع شده و زمين از خواب زمستاني بيدار مي شود.

دانلود