همکار فایل

كاهش پديده كودك آزاري

كنترل و كاهش پديده كودك آزاري
تعداد صفحات: 50
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

در سال 1979 واقعه بي نظيري در زندگي كودكان در سطح جهان تحت عنوان «سال جهاني كودك» به در خواست 149 كشور عضو سازمان ملل اتفاق افتاد كه بايد تلاش همگاني و جهاني براي بهبود وضعيت كودكان به شمار آيد. در  آن اجلاس مقرر شد كميته هاي خاصي براي پرداختن به موضوع «كودك آزاري» و تاكيد بر حقوق كودك در كشورهاي عضو تاسيس و مشغول به كار شوند.

فهرست
مقدمه
فرضيه
اهداف
تعاريف
انواع كودك آزاري
سبب شناسي(ايتو لوژي)
اقدامات اجرايي
قانون حكايت از كودكان و نوجوانان
بررسي و تحليل آماري وضعيت موجود
كلام آخر
فهرست منابع

خرید