همکار فایل

رضایت شغلی

رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه
تعداد صفحات: 37
فرمت :ورد (قابل ویرایش)ضرورت و اهميت تحقيق:

با در نظر گرفتن اهمين رضايت شغلي و سلامت جسمي و رواني، و نيز وجود منابع متعدد استرس، بويژه در مشاغل صنعتي، بررسي اثر استرس برسلامت روان و رضايت شغلي كاركنان، اهميت بسزايي دارد، چرا كه استرس زياد و شديد، اصولاً  سلامت افراد را به مخاطره انداخته و از خشنودي و رضايت آنان مي كاهدفهرست

1-1- مقدمه
2-1- بيان مسئاله :
3-1 - هدف تحقيق:
4-1- ضرورت و اهميت تحقيق:
5-1- سؤالات تحقيق:
6-1- فرضيات تحقيق:
7-1- متغيرهاي تحقيق:
8-1- واژگان تخصصي تحقيق:
متغير وابسته: رضايت شغلي
10-1- محدوديتهاي تحقيق:
1-2- پيشينه پژوهش:
9-1- قلمرو تحقيق:
2-1-2- آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب تهران
2-3-1-2-تحقيقات انجام شده در جهان:
2-2- مباني نظري تحقيق:
2-1-2-2-ماهيت استرس:
3-1-2-2-انواع استرس:
6-1-2-2- علايم و نشانه هاي استرس:
7-1-2-2-طرق مقابله با استرس يا كاهش آن يا غلبه بر آن:
8-1-2-2- استرس شغلي:
1-2-2-2- تعريف رضايت شغلي:

خرید