همکار فایل

کارتحقیقی محاربه در فقه و حقوق

   کارتحیقی حقوق کامل و صفحه بندی شده آماده پرینت با داشتن زیرنویس. با نتیجه گیری و منابع.  


تعداد صفحات: 42 صفحه
فرمت:word ( قابل ویرایش)

چکیده
بخش اول: کلیات
مقدمه:
پرسش های تحقیق:
بیان مسئله:
اهداف تحقیق:
پيشينه تحقيق:
ضرورت پژوهش:
روش تحقیق:
محدودیتهای تحقیق:
بخش دوم: ادبیات تحقیق

گفتار اول
تعریف محاربه
گفتار دوم:
ارکان جرم محاربه
رکن مادی جرم:
رکن معنوی جرم :
گفتار سوم
رابطه بین محاربه و سایر جرائم:
رابطه محاربه و افساد فی الارض:
رابطه جرم محاربه با بغی:
رابطه محاربه و جرم سیاسی:

قسمتی از متن

پرسش های تحقیق:
در این قسمت لازم است که ما بخشی از سئوالهای ممکن اما اساسی در این بحث آشنا شویم و سپس در طول تحقیق به هر کدام بطور شفاف پاسخگو باشیم.
1- تفاوت بغی و محاربه چیست؟
2- آیا شورش همان بغی است یا ماهیتی دیگر دارد؟
3- رابطه بغی و محاربه چیست و مرز تفکیک کننده این مفاهیم کجاست؟

خرید