همکار فایل

آموزش تایپ ده انگشتی

آیا دوست دارید از طریقی برای خود منبع درآمدی ایجاد کنید

یکی از بهترین ایده ها انجام تایپ هست
برای انجام تایپ باید تایپتان سریع باشد 
با پرداخت مبلغی ناچیز میتوانید صاحت کتاب آموزش تایپ سریع شودید
تعداد صفحات: 17 صفحه
فرمت:pdf

خرید