همکار فایل

گزارش کار آموزی مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات و دستگاه های پزشکی

تعداد صفحات: 67 صفحه
فرمت:word ( قابل ویرایش

فصل اول
بخش های مختلف بیمارستان

فصل دوم
آشنایی با نحوه ی عملکرد و استانداردهای دستگاه های اتاق عمل

قسمتی از فصل اول :
اتاقهاي عمل: مکانی استریل در بیمارستان که فقط برای کارکنان استریل و تیم جراحی طراحی شده است.
اورژانس: به محلی گفته می‌شود که خدمات پزشکی اورژانس به بیماران ارائه می‌شود. اورژانس‌ها معمولاً به عنوان یک بخش  از بیمارستان محسوب می‌شوند ولی معمولاً به جهت دسترسی بهتر و سریعتر بیماران در محلی جدا از ساختمان اصلی بیمارستان قرار می‌گیرند. اورژانس‌ها می‌توانند همچنین بسته به نیاز و امکانات در داخل یک درمانگاه هم ساخته شوند.

بخش های بستری: این بخش به مکانی از بیمارستان اطلاق می شود که بیماران بعد یا قبل از عمل های جراحی در آنجا بستری می شوند.

خرید