همکار فایل

روش های بهینه سازی هوشمند

 software project
پروژه بنام: روش های بهینه سازی هوشمند

پروژه ی نرم افزار (دانشگاه)، که شامل ۱۲ صفحه word.docx می باشد. 
برای کسانیکه در رشته کامپیوتر و در تمام گرایش ها کاربرد دارد، الخصوص دانشجویان گرایش نرم افزار مقاطع کاردانی، کارشناسی و بالاتر. 
امیدوارم مورد نیاز و تائید اندوخته علمی تون باشد...

خرید