همکار فایل

نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور

منابع و نمونه سوال آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور: این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی و سایر ارگانها میباشد. 

محتوای این مجموعه به شرح زیر می باشد:

بسته های PDF اول:

- 200 سوال ریاضی و آمار + پاسخنامه

- 277 سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

- 200 سوال فناوری اطلاعات + پاسخنامه

- 205 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

- 330 سوال اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی + پاسخنامه

- 949 سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

بسته های PDF دوم:

- 120 سوال اقتصاد همراه با پاسخنامه تشریحی

- ۱۷۳ سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه تشریحی

- ۲۴۸ سوال تئوری مدیریت همراه با پاسخنامه تستی-تشریحی

 

خرید