همکار فایل

پروژه كاردانـي كامپيــوتر نرم افزار

پروژه دوره كاردانـي كامپيــوتر

         (نرم افزار سيستم)    

 

موضــوع:

سيستم ثبت نام دركانون فرهنگي

 

خلاصه

براي انجام اين پروژه كه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش مشهد مي باشد از زبان برنامه نويسي دلفي بهره برده ايم. ابتدا براي آشنايي با اين زبان مشغول مطالعه كتابهاي آموزشي دلفي شديم. بعد براي بررسي احتياجات سيستم مورد نظر كار تجزيه و تحليل سيستم را شروع نموده و جهت تجزيه و تحليل سييستم به دفتر كامپيوتر كانون مراجعه كرده و سئوالاتي را مطرح نموديم تا برآوردي از احتياجات سيستم آنها را انجام دهيم.

بعد از انجام تجزيه و تحليل سيستم شروع به طراحي فرمهاي برنامه كرده و سپس به طور همزمان برنامه نويسي آن را انجام داديم.

      
              


مقدمه

فصل اول

معرفي كانون فرهنگي

نشر كتاب

برگزاري آزمونهاي دوره اي و كلاس هاي تك درس

نهاد پشتيبان ها

فصل دوم

مقدمه اي بر دلفي

كار در IDE و پيكر بندي آن           

باز كردن و بستن فايلها

ذخيره سازي فايلها

آشنايي با Object Inspector

شيوه اجراي برنامه هاي كاربردي

            آشنايي با طراحي «پروژه محور» دلفي

فايل پروژه

فايل متن برنامه

فرمها و ماجول داده ها

فايلهاي گزينه ها و پيكر بندي

يونيت هاي كامپايل شده ميانجي

فايلهاي پشتيبان

فايل بسته هاي نرم افزاري آماده

فايل برنامه كاربردي           

بانك اطلاعاتي پايگاه داده ها

بانك اطلاعاتي چيست؟

اجزاي تشكيل دهنده بانك اطلاعاتي

عناصر صفحه DATA ACCESS


ناصر صفحه DATA CONTROL 

            ايجاد ساختار بانك اطلاعاتي

تغيير ساختار بانك اطلاعاتي 

ايندكسها

اضافه كردن ايندكسي به جدول

فصل چهارم

معرفي نرم اقزار

Password        

تعيين  آزمون

عناصر موجود در اين فرم

سيستم ثبت نام

دكمه جديد