همکار فایل

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست: این مجموعه شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست و سایر ارگانها میباشد.

محتوای این مجموعه به شرح زیر می باشد:

6 بسته PDF:

200 سوال کامپیوتر + پاسخنامه

200 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

200 سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

200 سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

200 سوال ریاضیات عمومی و آمار + پاسخ تشریحی

200 سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه

خرید