همکار فایل

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت احوال

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت احوال: این مجموعه شامل گلچینی از مهمترین نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ثبت احوال و سایر ارگانها میباشد.

محتوای این مجموعه به شرح زیر می باشد:

6 بسته PDF:

- 200 سوال ریاضی و آمار به همراه پاسخنامه

- 200 سوال زبان انگلیسی  به همراه پاسخنامه

- 230 سوال احکام و معارف اسلامی  به همراه پاسخنامه

- 280 سوال اطلاعات عمومی و مبانی سیاسی و قانونی به همراه پاسخنامه

- 175 سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات  به همراه پاسخنامه

- 250 سوال زبان و ادبیات فارسی  به همراه پاسخنامه

 

خرید