همکار فایل

خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی-در 80 صفحه-docx

خلاصه کتاب یادگیری و نظریه های یادگیری در روانشناسی در 80 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرست
 
مقدمه. 5
مراحل شكل گيري و بازيابي حافظه. 5
طبقه بندي حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت.. 7
مركز حافظه در مغز كجاست.. 8
حافظه کوتاه مدت.. 12
یک آزمایش ساده برای تعیین فراخنای حافظه. 12
حافظه دراز مدت.. 12
حافظه حسی. 13
رابطه بین دو نوع حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت.. 14
تمایز روانشناختی. 14
تمایز زیست‌شناختی. 14
تعریف تربیتی هوش.. 15
تعریف تحلیلی هوش.. 15
تعریف کاربردی هوش.. 15
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش.. 16
عوامل موثر بر هوش.. 16
انواع آزمونهای هوش.. 17
طبقات هوش.. 17
سیر تحولی و رشد 17
نظریات رفتاری.. 18
نظریات شناختی. 18
نقش و تاثیر در زندگی. 18
ارتباط با سایر مباحث.. 19
کاربردها 19
نقش و تاثیر در زندگی. 20
مراحل اصلی حافظه. 21
اساس زیستی مراحل حافظه. 21
فراموشی و مراحل حافظه. 22
چشم انداز بحث.. 22
علل فراموشی. 23
فراموشی به عنوان یک اختلال. 24
درمان فراموشی. 25
تعريف آموزش.. 25
حافظه چيست.. 26
تفاوت يادگيري با تفكر. 29
تجربه گرايي. 30
ضرورت يا عدم ضرورت تقويت.. 31
نظريه ادوين ري گاتري.. 31
محرك هاي ناشي از حركت.. 33
خاموشي و فراموشي. 33
مفهوم تقويت و تنبيه. 34
مفهوم قصد 35
نظريه گشتالت.. 35
نظريه ميداني لوين. 37
مفهوم يادگيري.. 37
قوانين سازمان يابي. 38
قانون مجاورت.. 38
قانون يا اصل شكل و زمينه. 39
قانون يا اصل ترميم 39
مفهوم فراموشي. 40
نظريه يادگيري علامتي تولمن. 41
رفتار يكپارچه. 42
يادگيري و خاموشي نهفته. 44
انتظار تقويت.. 44
انواع يادگيري.. 44
رفتار خرافي. 47
تقويت ثانوي.. 48
تنبيه چيست؟. 50
مفهوم جبر متقابل. 54
خود تنظيمي رفتار. 54
خودكارآمدي و عملكرد 54
عملكرد اخلاقي. 55
كاربردهاي نظريه بندورا 55
نظريه بندورا در يك نگاه 55
مهمترين نقاط ضعف نظريه پردازش اطلاعات.. 56
تعريف واژه اطلاعات.. 56
تعريف واژه كنترل. 56
مفهوم پسخوراند 56
علم آدم مصنوعي. 58
نظريه اطلاع يا خبر. 59
نظريه ثرندايك. 61
نظريه شرطي سازي كلاسيك. 63
نظريه دونالد آ ، نورمن. 73
منابع. 77
 
                            مقدمه
یادگیری اساس فهم رفتار است. از آنجایی که اکثریت رفتارهای آدمیان یاد گرفته می‌شوند، بررسی اصول یادگیری به ما کمک می‌کند تا علت رفتارهایمان را بشناسیم. آگاهی از شیوه‌های یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار به ما کمک می‌کند، بلکه امکان درک بیشتر شرایطی را که منجر به رفتار ناهنجار می‌شود را نیز به ما می‌دهد و در نتیجه روشهای موثر روان درمانی بوجود می‌آید. روشهای فرزندپروری نیز می‌توانند از اصول یادگیری بهره‌مند گردند.

استفاده از اصول و قوانین ارائه شده توسط نظریات یادگیری در اعمال شیوه‌های تربیتی مناسب برای برخورد با کودکان نقش اساسی دارد. افزون بر این بین اصول یادگیری و روشهای آموزشی رابطه نزدیکی وجود دارد. شیوه‌های آموزشی کلاسها و مدارس عمدتا بر مبنای اصول یادگیری انجام می‌شوند. 
حافظه: به قابليت مغز در اندوزش، نگه داري و يادآوري اطلاعات اطلاق ميگردد.
مراحل شكل گيري و بازيابي حافظه

خرید