همکار فایل

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت

منابع و نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت (دروس عمومی): این مجموعه ی کامل، شامل نمونه سوالات آزمون های دوره های قبل وزارت بهداشت و درمان و سایر ارگانهای مربوطه می باشد.

بسته اول این مجموعه حاوی 1802 نمونه سوال چهار گزینه ای همراه با پاسخنامه کامل در شش درس زبان و ادبیات فارسی، هوش و استعدادسنجی، زبان انگلیسی، کامپیوتر، معارف اسلامی و ریاضیات عمومی بوده و بسته دوم موجود در این محصول شامل 650 سوال در رابطه با مصاحبه حضوری و گزینش به صورت سوال و جواب است.

محتوای این مجموعه به شرح زیر می باشد:

بسته های PDF اول:

255 سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

200 سوال هوش و استعدادسنجی + پاسخنامه

205 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

200 سوال کامپیوتر + پاسخنامه

742 سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

200 سوال ریاضیات عمومی + پاسخ تشریحی

بسته PDF دوم:

650 سوال در رابطه با مصاحبه حضوری و گزینش به صورت سوال و جواب شامل:

-مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران

-مسایل دینی، عقیدتی و تاریخی

-نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی (ره)

-آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشور

-اطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی

-و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه مطرح شود

 

خرید