همکار فایل

نمونه سوالات ازمون شهرداریها

منابع آزمون استخدامی شهرداری ها: جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سئوالات آزمون استخدامی شهرداری ها ما مجموعه ای از بهترین منابع مطالعاتی موجود را گردآوری نموده ایم.

این بسته شامل جزوات توضیحی-آموزشی همراه با نمونه سوالات تألیفی هر جزوه می باشد. این جزوات به صورت اختصاصی برای مطالعه جهت شرکت در آزمون های استخدامی تألیف شده اند و مطمئناً مطالعه ی این جزوات در کسب موفقیت شما در آزمون استخدامی پیش رو بسیار مفید خواهند بود.

محتوای این مجموعه به شرح زیر میباشد:

بسته PDF:

- 136 صفحه جزوه آموزشی ادبیات فارسی همراه با 277 سوال تألیفی ادبيات + پاسخنامه

- 53 صفحه جزوه آموزشی معارف اسلامی همراه با 749 سوال تألیفی معارف + پاسخنامه
- 141 صفحه جزوه آموزشی زبان انگلیسی همراه با 205 سوال تألیفی زبان انگليسي + پاسخنامه

- 200 سوال تألیفی هوش و استعداد تحصیلی - 24 صفحه
- 52 سوال تألیفی دانش کامپیوتر + پاسخنامه
- 36 صفحه جزوه توضیحی مجموعه قوانین شهرداری

خرید