همکار فایل

گزارش کارآموزی کارخانه قند


عداد صفحات: 308 صفحه
فرمت:word ( قابل ویرایش)
مقدمه
در ايران، در قرن اول هجري توليد شكر از نيشكر در خوزستان معمول بوده و كارگاه هاي متعدد شكر سازي در آن منطقه وجود داشته است. نيشكر در اواخر قرن اول هجري از ايران به مصر و از آنجا به طرابلس و در نيمه اول قرن دوم به اسپانيا و ساير مناطقي كه در آن زمان زير سلطه مسلمين بود، منتقل مي شود. مهاجرت صنعت گران ايراني به خصوص توليدكنندگان خوزستاني شكر به مناطق مذكور موجب توسعه توليد شكر از نيشكر در آن نواحي گرديد، به طوري كه پس از مدتي شكر سفيد مصري رقيبي براي شكر و قند پارس شد. در اواخر قرن چهارم هجري ( دهم ميلادي) نيشكر از اسپانيا به جزاير سيسيل ايتاليا راه يافت.
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
تاريخچه                                            1
مقدمه                                                3
دستورالعملهاي عمومي                                        8
فصل اول    
    آزمايشهاي عيارسنجي                                    12
فصول دوم
    انتقال چغندر قند                                    18
فصل سوم
    عصاره گيري                                        20
فصل چهارم
    تصفيه شربت                                        66
فصل پنجم
    اواپراسيون                                        90
فصل ششم
    كريستاليزاسيون                                        121
فصل هفتم
    كوره آهك                                        178
فصل هشتم
    كوره بخار                                        204
فصل نهم
    قندگيري از ملاس                                    217
فصل دهم
    فاضلاب                                        235
خط توليد                                            260

قسمت خام                                            274

قسمت كريستاليزاسيون                                        290

قند گيري از ملاس                                        307

خرید