همکار فایل

بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد شغلی

این پروپزال  برای دانشجویان ارشد روانشناسی  با موضوع بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت­پذیری اجتماعی و تعهد شغلی در معلمان ابتدایی مربوط به رشته روانشناسی تربیتی می باشد


فرمت: ورد
تعداد صفحات: 9 صفحه

خرید