همکار فایل

نمونه سوالات استخدامی بانک دی

تمام این نمونه سوالات همراه با پاسخنامه آنها در یک بسته و 5 فایل PDF ارائه شده اند.
شما با خرید این محصول فایل های زیر را دریافت خواهید نمود:

۵ فایل PDF:
-۱۲۰ سوال آزمون استخدامی درس بانکداری همراه با پاسخنامه
- ۲۰۰ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه
- ۳۳۰ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
- ۲۰۰ سوال معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
- ۲۰۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه

خرید