همکار فایل

پروژه جو زمین

رشته جغرافیا


عنوان پروژه : جو زمین


هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار ۱۰۱۴×۶/۵ تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع ۶۰ کیلومتری نسبتاً ثابت است.


فرمت word یا ورد

۱۶۱ صفحه

حجم فایل۴۳۲ کیلو بایت
خرید