همکار فایل

پروژه رشته کامپيوترگرايش نرم افزار

پروژه رشته کامپيوترگرايش نرم افزار

موضوع
دستيابي به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از  آتوماتاهاي يادگير سلولي
تعداد صفحات: 186
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


تكنيكي كه ما جهت بهبود پارامترهاي کيفيت سرويس در شبكه ها ي حسگر مورد استفاده قرار داده ايم, روش هوشمند اتوماتاهاي يادگير سلولي(CLA) مي باشد. اتوماتاي يادگير سلولي يک رهيافت مكاشفه‌اي براي حل مسايل بهينه‌سازي پيچيده مي‌باشد که بررسي‌هاي اخير برروي آن، كارايي مناسب آن را به عنوان تكنيكي براي حل اين‌گونه مسائل نشان داده است.

کلمات کليدي: کيفيت سرويس، شبکه هاي حسگر بي سيم، پوشش، خوشه بندي، تجميع داده ها، آتوماتاي يادگير

خرید