همکار فایل

بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان

بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان
تعداد صفحات: 147
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اهداف تحقیق

رضايت شغلي بعنوان عاملي كه در موفقيت شغلي تأثير بسزايي دارد و باعث افزايش كارآيي و احساس رضايت فردي مي شود و از طرف ديگر، عدم رضايت نيز باعث كم كاري، غيبت و سهل انگاري شده و حتي در درجات بالاتر مي تواند اثرات نامطلوب و مخربي بر برنامه ريزيها داشته و آن را مواجه با شكست مي سازد، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.دانلود فهرست مطالب

خرید