همکار فایل

پروژه نرم افزار 1 (پاورپوینت)

پروژه نرم افزار 1
34 اسلاید

هدف انجام پروژه

به دست آوردن اتباط بین اجزاء یک سازمان
بهبود در نحوه ی عملکرد یک سازمان       
درک کامل نیاز های یک سازمان

خرید