همکار فایل

پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز

عنوان مقاله: پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز
تعدادصفحات:50
قالب:  پاورپوینت
قیمت:6000

شرح مختصر:
صنعت گاز در حال حاضر از صنایع بزرگ و مورد توجه در سطح جهانی می باشد.
اهمیت این صنعت بهعلت فراهم نمودن سوخت مورد نیاز منازل و صنایع بزرگ مانند نیروگاهها و پتروشیمی می باشد.

خطوط انتقال گاز به منظور رساندن گاز از منابع تولید مانند پالایشگاهها به مراکز مصرف مانند شهرها،روستاهاو....مورد استفاده قرار میگیرد.

 
فهرست
 
طراحی خطوط انتقال گاز
     عملیات طراحی خطوط لوله به شرح زیر می باشد:
      مسیر یابی
      محاسبات طراحی و تهیه نقشه ها
هدف و وظایف مطالعات خاکشناسی عبارت است از
طراحی مقدماتی
اطلاعات مورد نیاز
عملیات های انجام شده در طول طراحی مقدماتی
طراحی تفضیلی
طراحی و تهیه کروکی نقشه های مسیر
طراحی و تهیه کروکی

خرید