همکار فایل

پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز

عنوان مقاله: " پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز "

تعدادصفحات:47
قالب:  پاورپوینت
قیمت:5000
شرح مختصر

حیات در کره زمین که مدام در جنب و جوش و حرکت است،‌ بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی و شیمیایی خودرا از نفت می‌گیرد. در واقع به یاری این ماده حیاتی است که کوچکترین موتور ماشین تا غول‌آساترین ناوگان‌های سنگین به حرکت در می‌آید و هزاران نوع تولیدات و مصنوعات صنایع پتروشیمی، کودهای شیمیایی، فرآورده‌های دارویی،‌ پارچه‌ها ، ‌پلاستیک‌ها،‌ چسب‌ها،‌ فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و ...ساخته می‌شود.
 
فهرست :
 
مــقدمــه
نفت
مشخصات نفت
تاریخچه استخراج نفت
استخراج نفت
تلمبه خانه های نفت درسواحل هاوانا
حفر چاه:
مراحل استخراج نفت
دوره افزایش دبی
دوره تثبیت دبی
دوره کاهش دبی
روش‌های استخراج نفت
روش تزریق آب
سیلاب زنی آبی
سیلاب زنی گاز

برداشت بهبود یافته یا :IOR
 
فرایند جابه جایی امتزاجی (Miscible Displacement) :
EOR
استخراج نفت از چاه های هوشمند
هوشمندی در منابع انرژی
چاه های هوشمند و محیط زیست
گاز طبیعی
گازهای طبیعی در کانسارهای نفت
مهار گازهای طبیعی

خرید