همکار فایل

پاورپوینت انتقال گرما در انتقال گاز

عنوان مقاله: : پاورپوینت انتقال گرما در انتقال گاز
تعدادصفحات:26
قالب:  پاورپوینت

قیمت:5000
شرح مختصر:
چنانچه سیال گازی با دای متفاوت وارد لوله شود انتقال گرما رخ داده و لایه مرزی حرارتی شروع به رشد کردن می نماید.
لایه مرزی با افزایش طول لوله افزایش می یابد و تا ناحیه توسعه یافته بطور کامل رشد می نماید.
در ناحیه توسعه یافته پروفیل دما و سرعت شکل ثابتی خواهد یافت.

 

فهرست :
1-انتقال گرمای جابجایی
2-انتقال گرمای چگالش
انواع حالات انتقال گرما جابجایی در خطوط لوله
عوامل موثر در افزایش انتقال حرارت جابجایی q در لوله
انواع جریان دو فازی
انواع چگالش در لوله گاز
منابع

خرید