همکار فایل

پاورپوینت انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعی

عنوان مقاله: پاورپوینت انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعی
 
تعدادصفحات:50
قالب:  پاورپوینت
قیمت:5000
شرح مختصر:
1. شیرین سازی در بستر جامد
جداسازي گازهاي اسيدي در بستر جامد از طريق واكنش شيميايي يا ايجاد پيوند يوني صورت مي گيرد.

ویزگی فرآیندها:
درعمل نسبت به فرآیندهای حلال مایع، مقبولیت کمتری دارند.
به طور معمول دارای سلکتیویته بالایی در جذب H2S   نسبت به CO2   هستند.
بیشتر در مواردی که مقدارH2S  یا مرکاپتان ها در جریان گاز دارای غلظت کم تا متوسط باشند، مورد استفاده قرار مي گيرند.

فرآیندهای شیرین سازی در بستر جامد شامل موارد زیر می باشند:
1. فرآیند آهن اسفنجی
2. فرآیند غربال مولکولی
3. فرآیند اکسید روی
4. فرآیندهای دیگر

 
فهرست :
شیرین سازی در بستر جامد
ویزگی فرآیندها
1 فرآیند آهن اسفنجی Sponge Iron
شرايط واكنش
احياء بستر
مشكلات عملياتي فرآيند
فرآيند غربال هاي مولكولي     Molecular Sieves
اساس فرآيند
احياء بستر
نکات فرآیند
كاربرد غربال هاي مولكوي
معايب غربال هاي مولكولي
فرآيند اكسيد روي
نكات فرآيند
فرآيندهاي ديگر
شيرين سازي توسط حلال هاي شيميايي
 فرآيندهاي آميني  Amine Process
ويژگي كلي آمين ها
بررسي انواع فرآيندهاي آميني
فرآيند MEA
ويژگي فرآيندي:
فرآيند DEA
مزاياي DEA نسبت به MEA
از مشخصات مهم حلال :

خرید