همکار فایل

پاورپوینت کاربرد مشتقات گازطبیعی (LNG,LPG,CNG) و بازارمصرف آنها

عنوان مقاله: پاورپوینت کاربرد مشتقات گازطبیعی (LNG,LPG,CNG) و بازارمصرف آنها
تعدادصفحات:30
قالب:  پاورپوینت
قیمت:5000
شرح مختصر:

از دیر باز استفاده از انرژی از جمله مهمترین نیازهای بشر بوده است. بعدها با کشف چاه های نفتی منبع جدید انرژی پا به عرصه ی جهان گذاشت ولی در حال حاضر کاهش سریع منابع نفتی جهان نشان از یک خلا بزرگ انرژی دارد، بنابر این نیاز به یک جانشین مناسب به عنوان منبع انرژی جدید وجود دارد و گاز طبیعی در قیاس با سایر سوخت های فسیلی دارای ارز بیشتری است از جمله فناوری های مرتبط با گاز طبیعی که کاربرد های فراوانی در این صنعت دارند عبارتند از:
LNG,LPG,CNG

فهرست :
معرفی  LPG(Liquefied Petroleum Gas)
جدول ترکیبات LPG
منابع به دست آوردن گاز مایع
شرایط نگهداری
LPG  در جهان
عرضه و تقاضای  lpg درجهان
مزایای مصرف
معایب مصرف
برتری های محیط زیستی
معرفی        (CNG)Compressed Natural Gas
 CNGدر جهان
مزایای مصرف
معایب مصرف
برتری های

خرید