همکار فایل

بررسی روش های کلی اکتشاف نفت

عنوان مقاله: بررسی روش های کلی اکتشاف نفت
تعدادصفحات:26
قالب:  پاورپوینت
قیمت:4000
شرح مختصر:

در بخش بالا دستي نفت اولين مرحله براي دست يابي به نفت و بهره برداري از آن، اکتشاف مخازن نفتي است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحي و صحرايي محيط، مجموعه اي از اطلاعات اوليه بدست مي آيد و اولويت هاي اکتشاف راي استفاده از روش هاي ديگر مشخص مي شود.
فهرست :
روش هاي سطحي
گرانی سنجی
ميدان هاي الکترومغناطيسي
لرزه نگاري
لرزه‌نگارى دريايي
لرزه‌ نگارى سه ‌بعدی
لرزه‌نگارى دو بعدي
لرزه‌نگارى چهاربعدي
ژئوشیمی آلی
تکنیک اندازه گیری گاز جذب شده به وسیله خاک:
محدودیت ها وعدم قطعیت ها:
مزایای اکتشاف ژئوشیمیایی
چاه های اکتشافی:
تطبیق کلیه ی اطلاعات اکتشافی و مدل سازی مخزن

خرید