همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی حفاری جهت دار

عنوان مقاله:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی حفاری جهت دار
تعدادصفحات:12
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:3000
شرح مختصر: حفاری جهت دار عبارت است از فن خاصی كه در آن چاه براساس برنامه پیش بینی شده ای ( با استفاده از نرم افزار حفاری جهت دار) غیر از حالت عمودی حفاری می گردد

فهرست:
تاریخچه
تعریف
اهداف
اهم حوزه فعالیتهای كاربردی حفاری جهت دار
انواع ابزار مورد استفاده در عملیات عبارت اند از
ابزار
وظایف اصلی تثبیت کننده‌ها عبارتند از
ازنظر نحوه اتصال تیغه‌ها به بدنه لوله دونوع تثبیت کننده وجود دارد
منابع

خرید