همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی تولید امونیاک

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی تولید امونیاک
 
تعدادصفحات:24
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت: 5000
شرح مختصر:

به علت گسترش کاربرهاي آمونياک امروزه نياز به يافتن روشهاي سنتزي متنوع احساس ميشود.  انتخاب اين روشها بستگي مستقيم به نوع منابع کشور دارد.براي مثال کشور ايران با در اختيار داشتن منابع متعدد گاز طبيعي بهتر است از روش  سنتز به کمک گاز طبيعي بهره برد. ويا اگر داراي منابع متعدد نفتا باشد بهتر است که از روش نفتا استفاده مي شود.

آمونياک ترکيبي است با فرمول شيميايي NH3  ،گازي است بيرنگ ،از هوا سبکتر،خاصيت بازي و بوي تند وزننده دارد.که براحتي تحت فشار به مايع تبديل مي شود.و در آب ،الکل و اتر محلول است.

 

فهرست:
مصارف عمده آمونياک
روشهای تهیه ی امونیاک
روش فوسترويلر-کازال:
مرحله ی کراکینگ
مرحله ی جذب CO2
مرحله ی جذب گاز مونوکسید کربن
مرحله ی سنتز
نمونه ی بهینه سازی انرژی در مرحله ی سنتز امونیاک
مراجع

خرید