همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی نحوه تشکیل گریس و انواع آن

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی نحوه تشکیل گریس و انواع آن
تعدادصفحات:16
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی

قیمت:4000
فهرست
مقدمه ای بر گریس ها     
تاریخچه گریس                                                         
استفاده از گریس قبل از میلاد مسیح                                  
اولین گریس مورد استفاده در صنعت                                 
اهمیت شناخت و استفاده از گریس                                  
تعریف گریس                                                   
ساختار گریس                                                 
روش های تهیه ی گریس در پالایشگاه
نحوه تشکیل گریس          
مشخصات فیزیکی و شیمیایی گریس
وظایف اصلی گریس عبارتنداز
اسپری مایع محصول جدید گریس
عواملی که موقع انتخاب گریس باید درنظر بگیریم
عمده ترین صابون های سازنده گریس
تقسیم بندی گریس ها بر اساس نوع ماده ی سفت کننده
سه دسته اصلی و پر مصرف گریس ها بر اساس پایه صابونی
کاربرد گریس ها           

خرید