همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی دیسالتر

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی دیسالتر
Desalter
تعدادصفحات:26
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:5000

شرح مختصر:

نمک و آب زدایی نفت خام فرایند مهمی است که بدین وسیله ترکیب های نا مطلوب نفت قبل از اینکه به واحد اصلی برسند جدا می شوند.

شایان ذکر است که بوجود آوردن تغییر در عمل یک سیستم نمک زدا دشوار می باشدو بهتر این است که ما یک حالت توازن و حد و وسط را به وجود آوریم یک تعادل(توازن) مطلوب باید در تمام مدتی که پارامتر های بهینه سازی انتقال نمک همچون شدت مخلوط شدن ،خصوصیات آب شتشو و خوراک امولسین کننده شیمیایی کنترل می شوند،حفظ شود

فهرست:
نمک زدایی  اولین مرحله در پالایش نفت خام
مقدمه
مبانی نظری دستگاه نمک زدا:
در واحد نمک گیری نمک هایی که از نفت خام جدا می شوند عبارتند از:
دشواریهای نمک گیری
عوامل موثر بر بازده
آب شستشوی دیسالتر عملکرد سیستم نمک زدا
Schematic function of desalination
منابع

خرید