همکار فایل

پاورپوینت وپی دی اف مقاله اصلی تجهیزات سر چاهی

 عنوان مقاله: پاورپوینت وپی دی اف مقاله اصلی تجهیزات سر چاهی
Well Head Facilities
 
تعدادصفحات:28
قالب:  پاورپوینت
قیمت:5000

شرح مختصر:
پس از حفاري و تميل چاه به منظور كنترل آن و همچنين در جهت بهره برداري از چاه نسبت به
 موقعيت و احتياجا پيش بيني شده آن ، وسايلي بر روي چاه تعبيه مي گردند . قسمتي از اين وسايل

مستقيماً بر روي خود چاه و بخشي از آن درمجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول كار گذاشته مي شوند وسايل مذكور با توجه به مورد استفاده چاه ، نحوه تكميل آن ، فشار و وجود گازهاي اسيدي ، طراحي مي گردند .

 

فهرست :
مقدمه
تاج چاه    X- Mass Tree
اجزا تاج چاه    X- Mass Tree
سرلوله (فلنج) زيرين Base Flange
شيرهاي جانبي بر روي جدارهاي
مختلف چاه Side Valves
شيراصلي زيرين Bottom Main Valve
شيرايمني سرچاه Surface Safety Valve
شيرفوقاني سرچاه Dip Valve
فوران گیرها (Blow Out Preventer)

بررسی انواع سیستم های کنترل فوران گیرهای زیر دریایی (subsea BOP)
انواع سیستم های کنترل فوران گیرهای زیر دریایی

سیستم های کنترل هیدرولیکی (E/H)
سیستم های کنترل الکترو هیدرولیکی (E/H)
سیستم های Multiplex E/H
سیستم های کنترل آکوستیک (

خرید