همکار فایل

پاورپوینت گوگردزدایی از نفت سفید

عنوان مقاله:
 پاورپوینت گوگردزدایی از نفت سفید
تعدادصفحات:60
قالب:  پاورپوینت
قیمت:6000
شرح مختصر:

تركيبات گوگرددار يكي از مهمترين آلاينده هاي مواد نفتي وحذف آنها يكي از اهداف مهم پالايش بشمار ميروند فرآيندهاي تصفيه هيدروژني از سال 1933ميلادي در سطح جهان شناخته شده اند و تا كنون تحقيقات گسترده اي روي آن صورت گرفته است. امروزه اكثر سرمايه گذاريهاي كلان اين صنايع، در جهت توليد هر چه بيشتر فراورده هاي ميان تقطير پاكتر ومطابق با استانداردها و قوانين زيست محيطي بر تحقيقات گسترده در اين زمينه استوار مي باشد. از طرف ديگر مسموميت كاتاليست هاي فلزي گرانقيمت مورد استفاده در پالايشگاهها و غير فعال شدن آنها در اثر تماس با اين تركيبات مزاحم نيز يكي از علل لزوم توجه به  تصفيه هيدروژني سوخت ها مي باشد. همچنين وجود استانداردهاي سخت گيرانه اي كه هر ساله در كشورها وضع مي شوند، امكان صادرات فرآورده هاي سوختي با آلايندگي بالا را غير ممكن مي سازد
 
فهرست:
مقدمه
تعاری
آنالیز نفت خام
ترکیب عنصری نفت خام
مواد سازنده نفت
هیدروکربنها
الفین ها (آلکن ها)
نفتن ها(سیلکو آلکانها)
آروماتیک ها
ترکیبات اکسیژنه
ترکیبات سولفوره
ترکیبات ازته
مشتقات فلزی
ترکیبات گوگردی موجود در نفت
چرا ترکیبات گوگردی باید از گاز جدا شود
بررسی نقش واکنش های حرارتی و کاتالیستی در فرآیند گوگرد زدایی
روش های گوگرد زدایی
گوگرد زدایی باکتریولوژی
گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی
گوگرد زدایی به روش های شیمیایی
گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون
گوگرد زدایی زیستی
گوگرد زدایی هیدروژنی

خرید