همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی روغن موتور و ویژگی های آن

عنوان مقاله: پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی روغن موتور و ویژگی های آن
تعدادصفحات:27
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:5000
شرح مختصر

قطعات بسیاری در خودرو وجوددارند که نسبت به هم حرکت نسبی داشته وسطوح تماس آنها در معرض خطرسایش قرارمی گیرد.
قطعات متحرک در شرایط متغیری کار می کنندازجمله:
گرما,سرما, سرعت زیاد ,بار زیاد یاکم,وجود مواد خورنده,انبساط وانقباض در قطعات و... .
فهرست :
مقدمه
پمپ روغن دنده ای واجزای آن
روغن پایه
معرفی مواد افزودنی به روغن موتور
نقش مواد افزودنی
پاک کننده ومعلق
کننده
بهبود دهنده شاخص
گرانروی
مواد ضد اکسیداسیون
ضد ساییدگی
مواد ضد کف
پایین آورنده ی نقطه ی ریزش
مواد ضد خوردگی وضد زنگ زدگی
وظایف روغن در موتور
طبقه بندی روغن موتور
ویژگی هی فیزیکی روغن
موارد مهم در انتخاب روغن موتور
پایه گرانرو
کدها API
چرا روغن موتور باید تعویض شود ؟
عوامل موثردر مدت زمان کارکرد وتعویض روغن موتور
مراحل برش روغنی در پالایشگاه
موارد مربوط به نشتی و دفع روغن
منابع :

خرید