همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی گوگرد گیری از بنزین در پالایشگاه

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی گوگرد گیری از بنزین در پالایشگاه

تعدادصفحات:17
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:4000

شرح مختصر:

یکی از فرآورده های اصلی نفت خام بنزین می باشد بنزین در واقع برشی از نفت است که بین 70 تا 175 درجه سانتیگراد تقطیر می شود و محتوی هیدرو کربن های C5  تا C11   تا  C12  می باشد.از آنجا که بنزین از تقطیر نفت خام تولید می شود پس ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام در این محصول هم وجود دارد.به علت مشکلاتی که ترکیبات گوگردی موجود در بنزین ایجاد می کنند جداسازی این ترکیبات از ان ضروری است.

گوگرد در حین سوختن تبدیل به SO2   و SO3  شده که در صرت سرد شدن روی جداره   می نشیند و با تشکیل اسید سولفوریک باعث خوردگی می شود.از طرف دیگر گوگردی که  به صورت SO2    همراه دود خارج میشود باعث آلودگی محیط می گردد.

 

فهرست :
مقدمه 
تاريخچه گوگردزدایی با هیدروژن

شرح فرآيندHDS :

1-گوگرد خالص آزاد (Free Elemental Sulfur)  
2- مركاپتانها و تيولها  (R-SH)
3- سولفيد هيدروژن
4- سولفيدها
5- دي سولفيدها ( R '–S-S-R ) از قبیل دی متیل دی سولفید ودی اتیل دی سولفید
6- پلي سولفيدها،R '-Sn-R))
7- تيوفنها و مشتقات آنها از قبیل بنزوتیوفن ودی بنزوتیوفن ودیگر مشتقات آلکیلی آن.
واحد تصفيه با هيدروژن

خرید