همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی ازدیاد برداشت نفت

عنوان مقاله: :  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی ازدیاد برداشت نفت
تعدادصفحات:41
قالب:  پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت:6000
شرح مختصر:

استفاده صحیح از منابع نفتی کشور، به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل­های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می‌کند تا با مدیریت صحیح این منابع آشنا شویم.

از نکات قابل توجه در مدیریت مخازن، اتخاذ روش­هایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالابردن راندمان تولید و سعی بر نگه ‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان می­باشد.
 
فهرست :
تولید اولیه (طبیعی) نفت
فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت (Enhanced Oil Recovery Processes):
روشهای بهبود برداشت نفت
برداشت ثانویه نفت
تزریق آب (سیلاب زنی آب)
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
تزریق متناوب آب و گاز
ازدیاد برداشت نفت
فرایندهای شیمیایی
فرایند پلیمر/ سورفکتانت
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
سیلاب زنی فوم
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
فرآیندهای گرمایی
تزریق بخار آب
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
فرایند انگیزش توسط بخار
بخار با زه کشی گرانشی (( SAGD
استخراج بخاری ( (VAPEX
فرایند احتراق درجا
استفاده ازامواج الکترومغناطیس EMH))
فرآیندهای امتزاج پذیر و غیر امتزاج پذیر تزریق گاز
تزریق امتزاج پذیر هیدروکربن ها
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
تزریق گاز دی اکسید کربن
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
تزریق نیتروژن
مکانیزم بهبود ضریب بازیافت
روشهای میکروبی
ازدیاد برداشت نفت میکروبی
تحریک لرزه ای مخازن
تحریک لرزه ای مخازن

خرید