همکار فایل

پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی قیر و انواع ان

عنوان مقاله : پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی قیر و انواع ان
تعدادصفحات : 45
قالب بندی :پاورپوینت و پی دی اف مقاله اصلی
قیمت :6000

شرح مختصر: در هزاره اول قبل از میلاد نفت وقیر در بسیاری ازنقاط جهان از تراوشهای طبیعی بدست آمد.در زمان نوح از قیر برای جلوگیری از ورود آب به قایق ها استفاده میکردند.درسال 326 قبل از میلاد که اسکندر به هند هجوم آورد با استفاده از اسب سوارهایی که ظروف قیر مشتعل را در دست خود تکان می دادند،فوج فیلهای هندی را پراکنده ساختند.

سومری ها و آشوری ها دربسیاری از تمدن های پیشین،از قیر به طور وسیع به عنوان ماده ای ضد رطوبتی ونیز محافظت از چوب،مومیایی کردن،مجسمه سازی و تزئینات استفاده میکردند .

آغاز صنعت مدرن قیر را میتوان به 1712 میلادی نسبت داد که سنگهای قیر طبیعی در فرانسه کشف کردند.

فهرست :
تعریف قیر       
روش های تهیه قیر
انواع قیر
1-قیر طبیعی
2-قیرمحلول
3-قیر پلیمری
4-قیر امولسیونی
5-قیردمیده
گيلسونيت
كاربردهاي گيلسونيت
قيرهاي محلو
انواع پلیمرهای ترموپلاستیک الاستومر
مزاياي استفاده از قير پليمري
موارد مصرف قیر پلیمری درصنعت راهسازی
قير امولسيوني
دسته بندی امولسیونهای قیری
ورودي و خروجي آسياب كلوئيدي
روش پیمانه ای
روش پیوسته
مزايای امولسيونهای قير نسبت به قیرهای محلول
انواع آسفالت
وضعيت صادرات قیر در ايران
وضعيت توليد محصول و جغرافياي توليد
آمار توليد محصول در ایران
منابع

خرید